美高梅mgm7991官网 > 医学典籍 > id="hi-194494">第三章 人体的血气能量系统

id="hi-194494">第三章 人体的血气能量系统

2020/03/13 21:24

“透支体力”是我们经常使用的词句,体力既然能够透支,那么就必然能够储存。

在第一章人体的系统方块图中,我们定义了一个能量供应系统,这就像个人计算机中的电源供给器是计算机的能量供应中心一样。可惜的是目前还没有任何科学的方法可以量测人体的能量,不像用三用电表很简单就可以量测计算机的能量供应状况这么方便。

美高梅mgm平台,人身只气与血两者而已.火交于水即化为气.义已详膀胱三焦条.兹不再论.惟水交于火即化为血之理.尚未发明.特详于此.

干地黄 延胡索 蒲黄 荷叶 艾叶 大黄

“血气”是中医用来说明人体能量的名词,但是人体内并没有任何物质称之为“血气”,根据中医的解释,血气包含人体的许多物质,其中血液是人体能量最重要的代表。根据我们的经验,血液总量和人体的血气能量成正比,人体的能量是透过血液来储存和运送。

中医衡量患者血气的情况只能用多方采证的方式,从患者的外表症状,例如头发的粗细,皮肤的颜色,嘴唇和牙龈的血色,舌头的状况…等各种症状,利用学理和经验来评估和判断。这种方式因为缺乏客观的数据,每个中医师的诊断都会有差异。因此,我们正和上海的一些科学家一起激活一个寻求测量血气方法的研究计划,希望在不久的未来能够找到合适的方法,比较科学的测量人体的血气能量。

南方生热.热生火.火生苦.苦生心.心生血.

麒麟竭 米醋 桑木耳 当归 牛角腮 藕 红蓝花

只要每天造血的数量大于血液的消耗,那么血液总量就会愈来愈多,多余的血液就会进入人体的各个脏器。例如,肝在中医里是有藏血的功能,而人体很虚弱时,肾脏也会萎缩,所谓的肾脏萎缩,也就是肾脏中的血液量减少了。因此如果人体长期处于血液总量不断上升的状态,那么在各个脏器中都充满的血液,骨头中也充满了骨髓,这就是血气能量储备充足的状态。

虽然目前没有仪器可以直接量出人体的血气能量,但是我们利用传统中医古籍所提供的资料,加上我们多年来累积的观察经验,仍然能够对人体的血气能量进行正确的判断,并将之分类,发展出一套模型。我们可以用这个模型来推断疾病发生的原因,再依这些原因拟订治疗的方案。

热火生苦.苦生心已详卷首.惟心生血句.尚待注明.盖心属离卦.内阴爻坎之水也.外阳爻则离本卦之火也.惟其以水.济火乃发光明而成离象是以灌膏则燎盛.抽薪则焰息.薪膏有汁液火得之而后然即是以水济火之明验矣.人身心象离卦.必在下胞中肾.阴之水津循冲任上.入于胃合饮食所化之.汁上腾于肺部.以入于心此汁得心火之化遂变为赤色.是为血.西医云.饮食之汁.由吸管.返运至颈会管.与心血混为赤色.此一混字殊谬.岂有日日混入.而血不加淡者乎.不知汁入颈会管.即水交于火也.变为赤色即奉心火之化而为血也.血之生化如此西医言血内.有红白二轮红多白少.不知其白者.水液之本形也.其红者.奉心所化之赤色也.

白茅花 姜黄 质汗 芎 刘寄奴 桂 桃仁 芍药 牡丹

反之,如果每天的造血量少于血液的消耗时,血液总量就会愈来愈少,各个脏器中储存的血液也就愈来愈少。当脾脏中的藏血减少时,人体的诊断维修系统的功能就减弱,免疫能力自然下降。当肝脏的藏血减少时,血液在肝脏中清洗的次数就减少了,血液就愈来愈脏。当肝脏中的血液减少到很低时,部份肝脏由于长期得不到血液的滋养,会逐渐出现萎缩或者硬化的现象。肾脏的藏血减少时,血液中的垃圾无法透过肾脏排出去,小便的颜色逐渐变淡,最终呈现完全清澈的状态。随着血液总量的继续减少,最终肾脏完全不再发挥作用,就演变为尿毒症。

食气入胃.浊气归心.淫精于脉脉气流经.饮入于胃.游溢精气.上输于脾.脾气散精.上归于肺.通调水道.下输膀胱.水精四布.五经并行.

上一篇:id="hi-187125">第67节 运动疾患 下一篇:没有了